Jolasten...ikasten! 18


Txikitatik ordenagailuko sagua erabiltzen jolasten ikasteko. Konturatu gabe asmatuko dute gero eta hobeto. Hiru ariketa mota desberdin ditu eta oso dibertigarriak dira.
Para que los más pequeñ@s aprendan a manejar el ratón del ordenador. ¡Casi sin darse cuenta! Tiene tres tipos de ejercicios y son muy divertidos.

Jolasten...ikasten! 17

Itzulpenak egiteko orri interesgarri bat uzten dizuegu. Momentuan egiten du eta nahiko ondo.
Os dejamos una página para hacer traducciones al momento. Las hace bastante bien.

Jolasten...ikasten! 16

Geografia errepasatzeko joku bat. Publizitateari kasorik ez eta konprobatu zenbat dakizuen! Handientzat.

Un juego para repasar geografía. Como siempre y sin hacerle caso a la publicidad, comprobad cuánto sabéis. Para los mayores.

Jolasten...ikasten! 14

Oraingo honetan familia bera izango da jokua! Lehenengo ziklorako oso egokia. Euskaraz dago.
¡Esta vez la familia es el juego! Para l@s del primer ciclo. Está en euskara.

Jokua ikusteko JAVA programa behar da. Ez baduzue, beheko irudian klikatu eta dohainik izango duzue.


Para ver el juego hace falta el programa JAVA. Para descargarlo pinchar en la imagen (es gratis).  

Jolasten...ikasten! 13

Familia batek problemekin lan egiteko ekintzaren bat eskatu digu. Hemen duzue esteka bat. Hor aurkituko dituzue + eta x problemak. Gaztelaniaz dago.

Una familia nos ha pedido alguna actividad para trabajar con problemas. Aquí os dejamos un enlace. En él encontraréis problemas de sumas y multiplicaciones. Está en castellano.

Jolasten...ikasten! 12

Aste honetan gurasoen txanda dugu. Interneten edozein gauza bilatzeko beste era bat uzten dizuegu esteka honetan. Jolastu bolarekin eta ikusiko duzue zenbat aukera duen! 
Esta semana es el turno de los adultos. Os dejamos un enlace para buscar en internet de "otra manera". Jugad con la bola y veréis cuántas posibilidades tiene.
Eta gogoratu zuen iritziak, iradokizunak, eskaerak... utzi ditzakezuela hemen bertan. Horrela jakingo dugu gehien interesatzen zaizuena eta saituko gara bilatzen. 
Y recordad que nos podéis dejar aquí mismo vuestras opiniones, sugerencias, peticiones... Así sabremos lo que os interesa y trataremos de encontrarlo.

Jolasten...ikasten! 11

Hizkuntzak praktikatzeko. Testoa idatzi (luzea ere nahi baduzue) eta entzun, errepikatu... Ingelera ondo ahoskatzeko primeran dago.
Para practicar idiomas. Sólo hay que escribir el texto (puede ser largo si queréis) y escucharlo, repetirlo... Para la pronunciación en inglés está muy bien.

Jolasten...ikasten! 10

Oporretan ere jolasteko hemen dituzue bi proposamen. Lehenengoan lehiaketak egin ditzakezue familian ea nork dakien hitz gehiago eskolan erabiltzen ditugun hiru hizkuntzetan. Ea nork irabazten duen!
Para jugar en vacaciones aquí os dejamos dos propuestas. En la primera podéis hacer un concurso en familia para ver quién sabe más palabras en los tres idiomas que utilizamos en el centro. ¡A ver quién gana!

Beste honek matematika errepasatzeko balio du. Sailkatuta dago eta euskaraz edo gaztelaniaz egin daiteke.
Esta otra sirve para repasar matemáticas. Está clasificada por edades y se puede hacer en euskara o castellano.

Jolasten...ikasten! 9

Txikien txanda! Esteka honetan haur hezkuntzako umeentzat egindako jokuak aurkituko dituzue. Euskaraz eta gaztelaniaz  daude.

   El turno de los pequeños/as . En este enlace encontraréis juegos para los niños/as de infantil. Están en euskara  y en castellano.

Jolasten...ikasten! 8

Ordenagailuan azkar et ondo idazteko. Ez egin tranparik eta teklak begiratu gabe egin!
Ejercicios para escribir deprisa y bien en el ordenador. No vale hacer trampa, ¡Hay que hacerlos sin mirar el teclado!
OHARRA: JAVA programa behar duzue ikusteko. Dohainik da eta problemarik gabe jeitsi dezakezue. Hemen duzue helbidea.
Necesitáis el programa JAVA par poder verlo. Es gratuito y podéis bajarlo sin problemas. Aquí tenéis la dirección.

Jolasten...ikasten! 7

Aste honetako estekan biderkatzeko taulekin jolasteko aukera izango duzue.
Ikusteko JAVA programa behar da. Ez baduzue, dohainik jeitsi dezakezue internetetik.
En el enlace de esta semana encontraréis actividades para repasar las tabla de multiplicar.
Para verlas se necesita el programa JAVA que podéis conseguir gratis en internet.

Jolasten...ikasten! 6

Arreta eta arrazoibidea lantzeko ariketak. Lehen hezkuntzako hiru zikloetan sailkatuta daude eta denak euskeraz. Ea gustatzen zaizkizuen!
Actividades para trabajar la atención y el razonamiento. Están clasificadas por ciclos y son en euskera. ¡A ver si os gustan!
Programa ikusteko / Para ver el programa

Jolasten...ikasten! 5

Zenbakiak, letrak, animaliak...Txikiak jolasteko. Beti bezala familiarekin. Gaztelaniaz dago.

Números, letras, animales... Para que jueguen los pequeñ@s . Como siempre, en familia. Está en castellano.


Jolasten...ikasten! 4

Aste honetan uzten dizuegun helbidean joku asko eta asko daude eta gainera hizkuntza aukeratu dezakezue: gaztelania, euskera, ingelera... Publizitate asko azaltzen da baina ez egin kasorik eta JOLASTERA!

  En la dirección que os dejamos esta semana encontraréis muchos, muchos juegos y además podréis elegir el idioma: euskera, castellano, inglés... Tiene mucha publicidad pero no le hagáis caso y ¡A JUGAR!